h3a-beeldmerk

BIM – BOUW INFORMATIE MODEL

Heeren 3 Architecten werkt al zijn projecten uit in 3D, dit is voor ons dan ook geen BIM!

BIM is voor Heeren 3 Architecten een hulpmiddel om samen met verschillende (keten)partners het gebouw virtueel te bouwen.
Let op: “samen,” alleen kun je niet BIMmen! Bijkomend voordeel is dat de opdrachtgever haar/zijn bouwwens vertaald ziet worden
naar een compleet 3D model, waarin de gehele constructie en het installatieverloop inzichtelijk zijn.

Heeren 3 Architecten modelleert zowel eigen ontwerpen, maar ook die van andere architecten/ontwerpers. Wij beschikken over ruime ervaring met het vervaardigen van LOD-100 t/m LOD-300 BIM-modellen van zeer complexe en omvangrijke ontwerpen. Bepaalde LOD-400 modellen zijn in overleg ook mogelijk.

Het BIM-traject

Door eerst gezamenlijk met de (keten)partners in een startoverleg het BIM-protocol door te nemen, wordt duidelijk welke informatie het model dient te bevatten en waaraan het model dient te voldoen. Om een BIM-traject succesvol te doorlopen zullen er definitieve beslissingen door alle partijen moeten worden gemaakt. Vervolgens starten de partijen met het modelleren en worden er clash sessies ingepland. Door clashdetectie worden eventuele bouwfouten in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en opgelost, wat leidt tot vermindering van de faalkosten en een efficiëntere bouw. Heeren 3 Architecten kan de clashdetectie verzorgen en BIM-bijeenkomsten organiseren.

Als de LOD-300 modellen gereed zijn kan de aannemer/leverancier bijvoorbeeld de vorm van de verschillende onderdelen, materiaalkeuzes, elementencoderingen, hoeveelheden, 4D planningen, bouwkosten, etc. uit het model halen. Leveranciers werken hun eigen discipline uit naar LOD-500 modellen (As-Build) en vervolgens wordt er gestart met de bouw.

BIM-gebouwbeheer

BIM is niet alleen bedoeld voor het ontwerp- en bouwtraject. Het BIM model is voor de opdrachtgever beschikbaar voor de gehele levenscyclus van het gebouw. Heeren 3 Architecten kan voor u gerichte informatie in het model verwerken, zodat gebouwbeheer eenvoudiger wordt! Tevens kan Heeren 3 Architecten voor u deze modellen beheren of uw gebouwbeheerder wegwijs maken in de wereld van BIM.

BIM is voor functioneel en technisch complexe projecten onmisbaar voor Heeren 3 Architecten!